de praktiske detaljer

Vilkår & betingelser

Denne aftale gælder mellem dig, brugeren af denne hjemmeside og Vayuna, ejeren(e) af denne hjemmeside. Din aftale om at overholde og være bundet af paragraf 1, 2, 4 – 11 og 15 – 25 i disse vilkår og betingelser anses for at ske ved din første brug af hjemmesiden. Punkt 3 og 12 – 14 gælder kun for salg af tjenester. Hvis du ikke accepterer at være bundet af disse vilkår og betingelser, bør du stoppe med at bruge hjemmesiden med det samme.

Denne hjemmeside udgør ikke et kontraktligt tilbud, der kan accepteres. Din ordre udgør et kontraktligt tilbud, og vores accept af tilbuddet anses for at ske, når vi sender en bekræftelses-e-mail til dig, der angiver, at din ordre er blevet accepteret.

 

1. DEFINITIONER OG FORTOLKNING

I denne aftale skal følgende udtryk have følgende betydning:
“Konto”: betyder samlet de personlige oplysninger, betalingsoplysninger og legitimationsoplysninger, der bruges af brugere til at få adgang til betalt indhold og/eller ethvert kommunikationssystem på webstedet;
“Indhold”: betyder enhver tekst, grafik, billeder, lyd, video, software, datakompilationer og enhver anden form for information, der kan lagres på en computer, der vises på eller er en del af denne hjemmeside;
“Faciliteter”: betyder samlet alle onlinefaciliteter, værktøjer, tjenester eller oplysninger, som Vayuna stiller til rådighed via webstedet enten nu eller i fremtiden;
“Tjenester”: betyder de tjenester, der er tilgængelige for dig via denne hjemmeside, specifikt brug af den proprietære e-læringsplatform Vayuna;
“Betalingsoplysninger”: betyder alle detaljer, der kræves for køb af tjenester fra denne hjemmeside. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, kredit-/debetkortnumre, bankkontonumre og sorteringskoder;
“Lokale”: Betyder vores forretningssted(er) beliggende på [Ronæsvej 5, 5580 Nr. Aaby];
“System”: betyder enhver onlinekommunikationsinfrastruktur, som Vayuna gør tilgængelig via webstedet enten nu eller i fremtiden. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, webbaseret e-mail, opslagstavler, live chat-faciliteter og e-mail-links;
“Bruger” / “Brugere”: betyder enhver tredjepart, der tilgår webstedet og ikke er ansat af Vayuna og handler i løbet af deres ansættelse;
“Websted”: betyder det websted, du i øjeblikket bruger (www.vayuna.dk) og eventuelle underdomæner på dette websted (f.eks. www.online.vayuna.dk), medmindre det udtrykkeligt er udelukket af deres egne vilkår og betingelser; og
“Vi/Os/Our”: betyder Vayuna, en virksomhed, der er registreret i Danmark med CVR-nummer 37089044 , beliggende på Ronæsvej 5, 5580 Nr. Aaby.

2. ALDERSBEGRÆNSNING

Personer under 18 år bør kun bruge denne hjemmeside under opsyn af en voksen. Betalingsoplysninger skal gives af eller med tilladelse fra en voksen.

 

3. BTB KUNDER

Disse vilkår og betingelser gælder også for kunder, der indkøber tjenester i forbindelse med deres virksomhed.

 

4. INTELLEKTUEL EJENDOM

 • 4.1 Med forbehold for undtagelserne i paragraf 5 i disse vilkår og betingelser, er alt indhold inkluderet på webstedet, medmindre det er uploadet af brugere, inklusive, men ikke begrænset til, tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, lydklip, videoklip, datasamlinger , sidelayout, underliggende kode og software tilhører Vayuna, vores tilknyttede selskaber eller andre relevante tredjeparter. Ved at fortsætte med at bruge hjemmesiden anerkender du, at sådant materiale er beskyttet af gældende danske og internationale love om intellektuel ejendomsret og andre love.
 • 4.2 I henhold til paragraf 6 må du ikke reproducere, kopiere, distribuere, gemme eller på nogen anden måde genbruge materiale fra hjemmesiden, medmindre andet er angivet på hjemmesiden eller med mindre vores udtrykkelige skriftlige tilladelse hertil.

 

5. TREDJEPARTS INTELLEKTUELLE EJENDOMSRET

 • 5.1 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, tilhører alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret og varemærker, i produktbilleder og -beskrivelser producenter eller distributører af sådanne produkter, som måtte være gældende.
 • 5.2 I henhold til paragraf 6 må du ikke reproducere, kopiere, distribuere, gemme eller på nogen anden måde genbruge sådant materiale, medmindre andet er angivet på hjemmesiden, eller medmindre der er givet udtrykkelig skriftlig tilladelse hertil fra den relevante producent eller leverandør.

 

6. RIMELIG BRUG AF INTELLEKTUEL EJENDOM

Fair brug af intellektuel ejendomsretsmateriale fra webstedet kan genbruges uden skriftlig tilladelse, hvor nogen af undtagelserne beskrevet i kapitel III i Copyright Designs and Patents Act 1988 gælder.

 

7. LINK TIL ANDRE WEBSITES

Dette website kan indeholde links til andre websites. Medmindre det udtrykkeligt er angivet, er disse websteder ikke under kontrol af Vayuna eller vores tilknyttede selskaber. Vi påtager os intet ansvar for indholdet af sådanne websteder og fralægger os ansvar for enhver form for tab eller skade, der opstår som følge af brugen af dem. Inkluderingen af et link til et andet websted på dette websted indebærer ikke nogen godkendelse af webstederne selv eller af dem, der har kontrol over dem.

 

8. LINKS TIL DETTE WEBSITE

De, der ønsker at placere et link til dette websted på andre websteder, må kun gøre det til hjemmesiden for webstedet online.vayuna.dk uden vores forudgående tilladelse. Dybe links (dvs. links til specifikke sider på webstedet) kræver vores udtrykkelige skriftlige tilladelse. Hvis du vil vide mere, bedes du kontakte os via e-mail på hanne@vayuna.dk eller ringe til os på følgende nummer: +45 71 74 57 70.

 

9. BRUG AF KOMMUNIKATIONSFACILITETER

 • 9.1 Når du bruger et hvilket som helst system på webstedet, skal du gøre det i overensstemmelse med følgende regler. Manglende overholdelse af disse regler kan resultere i, at din konto bliver suspenderet eller lukket:
 • 9.1.1 Du må ikke bruge uanstændigt eller vulgært sprog;
 • 9.1.2 Du må ikke indsende indhold, der er ulovligt eller på anden måde stødende. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, indhold, der er misbrug, truende, chikanerende, ærekrænkende, aldersistisk, sexistisk eller racistisk;
 • 9.1.3 Du må ikke indsende indhold, der har til formål at fremme eller tilskynde til vold;
 • 9.1.4 Det tilrådes, at indsendelser foretages på engelsk, da vi muligvis ikke er i stand til at besvare forespørgsler indsendt på andre sprog;
 • 9.1.5 De midler, hvormed du identificerer dig selv, må ikke overtræde disse vilkår og betingelser eller nogen gældende lovgivning;
 • 9.1.6 Du må ikke efterligne andre personer, især ansatte og repræsentanter for Vayuna eller vores tilknyttede selskaber; og
 • 9.1.7 Du må ikke bruge vores system til uautoriseret massekommunikation såsom “spam” eller “junk mail”.
 • 9.2 Du anerkender, at Vayuna forbeholder sig retten til at overvåge enhver og al kommunikation til os eller ved at bruge vores system.
 • 9.3 Du anerkender, at Vayuna kan beholde kopier af enhver og al kommunikation til os eller gennem vores system.
 • 9.4 Du anerkender, at enhver information, du sender til os gennem vores system, kan blive ændret af os, og du giver hermed afkald på din moralske ret til at blive identificeret som ophavsmanden til sådanne oplysninger. Eventuelle begrænsninger, du måtte ønske at sætte på vores brug af sådanne oplysninger, skal meddeles os på forhånd, og vi forbeholder os retten til at afvise sådanne vilkår og tilknyttede oplysninger.

 

10. KONTO

 • 10.1 for at købe nogle produkter og kurser på denne hjemmeside og for at bruge visse andre dele af systemet, er du forpligtet til at oprette en konto, som vil indeholde visse personlige detaljer og betalingsoplysninger, som kan variere baseret på din brug af hjemmesiden, da vi muligvis ikke kræver betaling oplysninger, før du ønsker at foretage et køb. Ved at fortsætte med at bruge denne hjemmeside repræsenterer og garanterer du, at:
 • 10.1.1 alle oplysninger, du indsender, er nøjagtige og sandfærdige;
 • 10.1.2 du har tilladelse til at indsende betalingsoplysninger, hvor tilladelse kan være påkrævet; og
 • 10.1.3 du vil holde disse oplysninger nøjagtige og opdaterede. Din oprettelse af en konto er en yderligere bekræftelse af din repræsentation og garanti.
 • 10.2 Det anbefales, at du ikke deler dine kontooplysninger, især dit brugernavn og adgangskode. Vi påtager os intet ansvar for tab eller skader opstået som følge af, at dine kontooplysninger deles af dig. Hvis du bruger en delt computer, anbefales det, at du ikke gemmer dine kontooplysninger i din internetbrowser.
 • 10.3 Hvis du har grund til at tro, at dine kontooplysninger er blevet indhentet af en anden person uden samtykke, bør du kontakte os med det samme for at suspendere din konto og annullere eventuelle uautoriserede ordrer eller betalinger, der kan være afventende. Vær opmærksom på, at ordrer eller betalinger kun kan annulleres, indtil levering af tjenester er påbegyndt. I tilfælde af, at en uautoriseret levering påbegyndes, før du giver os besked om den uautoriserede karakter af ordren eller betalingen, vil du blive opkrævet for perioden fra påbegyndelsen af leveringen af tjenester, indtil den dato, du har givet os besked og kan blive opkrævet for en faktureringscyklus på en måned.
 • 10.4 Når du vælger dit brugernavn, er du forpligtet til at overholde vilkårene angivet ovenfor i paragraf 9. Enhver undladelse af at gøre dette kan resultere i suspendering og/eller sletning af din konto.

 

11. OPSIGELSE OG ANNULLERING AF KONTI

 • 11.1 Enten Vayuna eller du kan lukke din konto. Hvis vi lukker din konto, vil du blive underrettet via e-mail, og en forklaring på opsigelsen vil blive givet. Uanset ovenstående forbeholder vi os retten til at opsige uden begrundelse.
 • 11.2 Hvis vi opsiger din konto, annulleres eventuelle aktuelle eller afventende ordrer eller betalinger på din konto, og levering af tjenester vil ikke påbegyndes.

 

12. TJENESTER, PRISER OG TILGÆNGELIGHED

 • 12.1 Selvom der er gjort alt for at sikre, at alle generelle beskrivelser af tjenester, der er tilgængelige fra Vayuna, svarer til de faktiske tjenester, der vil blive leveret til dig, er vi ikke ansvarlige for eventuelle afvigelser fra disse beskrivelser, da den nøjagtige karakter af tjenesterne kan variere afhængigt af dine individuelle krav og omstændigheder. Dette udelukker ikke vores ansvar for fejl på grund af uagtsomhed fra vores side og henviser kun til variationer af de korrekte tjenester, ikke helt forskellige tjenester. Se venligst underafsnit 13.8 for ukorrekte tjenester.
 • 12.2 Hvor det er relevant, kan du blive bedt om at vælge den påkrævede serviceplan.
  12.3 Vi hverken repræsenterer eller garanterer, at sådanne tjenester vil være tilgængelige til enhver tid og kan ikke nødvendigvis bekræfte tilgængelighed, før du bekræfter din ordre. Tilgængelighedsindikationer er ikke angivet på hjemmesiden.
 • 12.4 Alle prisoplysninger på hjemmesiden er korrekte på det tidspunkt, de går online. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og ændre eller fjerne særlige tilbud fra tid til anden og efter behov.
 • 12.5 I tilfælde af at priserne ændres i perioden mellem en ordre afgives til Tjenester og os behandler denne ordre og modtager betaling, skal den pris, der var gældende på ordretidspunktet, anvendes.

 

13. ORDRER OG LEVERING AF TJENESTER

Vayuna modtager betaling med: VISA / Mastercard / ApplePay / GooglePay. Ved køb af yogahold, fysiske kurser, workshops, retreats og lign. bliver betalingen trukket så tæt på afholdelse af eventet som muligt (oftest inden for 7 dage op til afholdelse). Ved køb af online kurser trækkes pengene, når ordren er accepteret af Vayuna. Alle priser på www.vayuna.dk er i danske kroner (DKK) og inklusiv 25% moms i de tilfælde, hvor produkterne er momsbelagte. Vayuna bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

 • 13.1 Ingen del af denne hjemmeside udgør et kontraktligt tilbud, der kan accepteres. Din ordre udgør et kontraktligt tilbud, som vi efter vores skøn kan acceptere. Vores accept er angivet ved, at vi sender dig en ordrebekræftelse via e-mail. Først når vi har sendt dig en ordrebekræftelse via e-mail, vil der være en bindende kontrakt mellem Vayuna og dig.
 • 13.2 Ordrebekræftelser i henhold til underparagraf
 • 13.1 vil blive sendt til dig, før tjenesterne begynder og skal indeholde følgende oplysninger:
 • 13.2.1 Bekræftelse af de bestilte tjenester, herunder alle detaljer om de vigtigste karakteristika for disse tjenester;
 • 13.2.2 Fuldstændig specificerede priser for de bestilte tjenester, herunder, hvor det er relevant, skatter, levering og andre ekstra gebyrer;
 • 13.2.3 Relevante tidspunkter og datoer for leveringen af tjenesterne;
 • 13.2.4 Brugerlegitimationsoplysninger og relevante oplysninger for at få adgang til disse tjenester.
 • 13.3 Hvis vi af en eller anden grund ikke accepterer din ordre, vil der ikke blive modtaget nogen betaling under normale omstændigheder. Under alle omstændigheder vil ethvert beløb, du har betalt i forbindelse med den pågældende ordre, blive refunderet inden for 14 kalenderdage.
 • 13.4 Betaling for tjenesterne skal ske via din valgte betalingsmetode, straks for ethvert opsætningsgebyr, der svarer til den serviceplan, du har købt, og på samme dag i hver efterfølgende måned (“faktureringscyklus”) for gebyrer, der er påløbet i den foregående måned ( “faktureringscyklus”) OG/ELLER som angivet i den ordrebekræftelse, du modtog.
 • 13.5 Vi tilstræber at opfylde din ordre inden for 2-3 arbejdsdage eller hvis ikke, inden for en rimelig periode efter din ordre, medmindre der er usædvanlige omstændigheder. Hvis vi ikke kan opfylde din ordre inden for en rimelig periode, vil vi informere dig på det tidspunkt, du afgiver ordren, ved at skrive en note på den relevante webside eller ved at kontakte dig direkte, efter du har afgivet din ordre. Tid er ikke af essensen af Kontrakten, hvilket betyder, at vi vil sigte efter at opfylde din Ordre inden for alle aftalte tidsskalaer, men dette er ikke et væsentligt vilkår i Kontrakten, og vi vil ikke være ansvarlige over for dig, hvis vi ikke gør det. Hvis Tjenesterne skal påbegyndes inden for 14 kalenderdage efter vores accept af din ordre, vil du på din udtrykkelige anmodning blive bedt om udtrykkeligt at anerkende, at dine lovbestemte annulleringsrettigheder, beskrevet nedenfor i paragraf 14, vil blive påvirket.
 • 13.6 Vayuna skal bruge alle vores rimelige bestræbelser på at levere tjenesterne med rimelig dygtighed og omhu, der står i et rimeligt forhold til bedste handelspraksis.
 • 13.7 I tilfælde af at der leveres tjenester, som ikke er i overensstemmelse med din ordre og dermed er forkerte, skal du kontakte os med det samme for at informere os om fejlen. Vi vil sikre, at eventuelle nødvendige rettelser foretages inden for fem (5) arbejdsdage.
  Yderligere vilkår og betingelser kan gælde for leveringen af visse tjenester. Du vil blive bedt om at læse og bekræfte din accept af sådanne vilkår og betingelser, når du gennemfører din ordre.
 • 13.8 Vayuna yder teknisk support via vores online supportforum og/eller telefon. Vayuna gør alt for at svare rettidigt, men vi garanterer ikke en bestemt svartid.

 

14. ANNULLERING AF ORDRER OG TJENESTER

Vi ønsker, at du skal være fuldstændig tilfreds med de produkter eller tjenester, du bestiller fra Vayuna. Hvis du har brug for at tale med os om din ordre, skal du kontakte os på +45 71 74 57 70 eller via e-mail på hanne@vayuna.dk eller skrive til os på vores adresse (se afsnit 1 ovenfor).

Du kan annullere en ordre, som vi har accepteret, eller annullere kontrakten. Der er dog ingen returret på fysiske workshops, retreats, yogahold og lignende. Tilmelding og betaling anses for bindende. Vayuna forbeholder sig ret til at aflyse arrangementer ved for få tilmeldte. Sker dette tilbagebetales det fulde beløb til de, der måtte være tilmeldt. Hvis Vayuna pga. sygdom eller andet bliver nødt til at aflyse et arrangement, sørges der for et erstatningsarrangement eller det fulde beløb for arrangementet tilbagebetales. Kan man ikke deltage ved et erstatningsarrangement tilbagebetales beløbet ligeledes. Der gives besked til deltagerne direkte og hurtigst muligt.
Hvis nogle specifikke vilkår, der ledsager tjenesten, indeholder vilkår om annullering af tjenesten, vil annulleringspolitikken i de specifikke vilkår være gældende.

 • 14.1 Hvis du er en forbruger baseret i EU, har du en lovbestemt ret til en “fortrydelsesperiode”. Denne periode begynder, når din ordre er bekræftet og kontrakten mellem Vayuna og dig er dannet og slutter ved udgangen af 14 kalenderdage efter denne dato. Hvis du ændrer mening om tjenesterne inden for denne periode og ønsker at annullere din ordre, bedes du straks informere os ved at bruge følgende e-mail: hanne@vayuna.dk. Din ret til at annullere i fortrydelsesperioden er underlagt bestemmelserne i underparagraf 14.2.
 • 14.2 Som specificeret i underparagraf 13.6, hvis tjenesterne begynder inden for fortrydelsesperioden, er du forpligtet til hurtigst muligt at fremsætte en udtrykkelig anmodning om, at du ønsker at benytte dig af din fortrydelsesret. Ved at acceptere at tjenesterne begynder inden for din 14-dages fortrydelsesperiode, anerkender og accepterer du følgende:
 • 14.2.1 Hvis tjenesterne udføres fuldt ud inden for fortrydelsesperioden på 14 kalenderdage, mister du din ret til at annullere, efter tjenesterne er fuldført.
 • 14.2.2 Hvis du annullerer tjenesterne, efter at leveringen er begyndt, men endnu ikke er fuldført, skal du stadig betale for de leverede tjenester indtil det tidspunkt, hvor du informerer os om, at du ønsker at annullere. Det skyldige beløb skal beregnes i forhold til den fulde pris for Tjenesterne og de faktisk allerede leverede Tjenester. Eventuelle beløb, der allerede er betalt for Tjenesterne, refunderes med forbehold for fradrag beregnet i overensstemmelse med ovenstående. Refusioner, hvor det er relevant, vil blive udstedt inden for 5 arbejdsdage og under alle omstændigheder senest 14 kalenderdage efter, at du har informeret os om, at du ønsker at annullere.
 • 14.3 Annullering af tjenester efter 14 kalenderdages fortrydelsesperiode er udløbet, er underlagt de specifikke vilkår, der gælder for disse tjenester og kan være underlagt en minimumskontraktvarighed.

 

15. PRivatliv

Brug af hjemmesiden er også underlagt vores privatlivspolitik (online.vayuna.dk/privacy), som er inkorporeret i disse vilkår og betingelser ved denne reference. For at se privatlivspolitikken skal du klikke på linket ovenfor.

 

16. HVORDAN VI BRUGER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER (DATABESKYTTELSE)

 • 16.1 Alle personlige oplysninger, som vi måtte indsamle (herunder, men ikke begrænset til, dit navn og adresse) vil blive indsamlet, brugt og opbevaret i overensstemmelse med bestemmelserne i Data Protection Act 1998 og dine rettigheder i henhold til denne lov.
 • 16.2 Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at:
 • 16.2.1 Levere vores tjenester til dig;
 • 16.2.2 Behandle din betaling for Tjenesterne; og
 • 16.2.3 Informere dig om nye produkter og tjenester, der er tilgængelige fra os. Du kan til enhver tid anmode om, at vi holder op med at sende dig disse oplysninger.
 • 16.3 Under visse omstændigheder (hvis du f.eks. ønsker at købe tjenester på kredit), og med dit samtykke, kan vi videregive dine personlige oplysninger til kreditoplysningsbureauer. Disse agenturer er også bundet af Data Protection Act 1998 og bør bruge og opbevare dine personlige oplysninger i overensstemmelse hermed.
 • 16.4 Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre tredjeparter uden først at have indhentet din udtrykkelige tilladelse.

 

17.ANSVARSFRASKRIVELSER

 • 17.1 Vi giver ingen garanti eller erklæring om, at hjemmesiden vil opfylde dine krav, at den vil være af tilfredsstillende kvalitet, at den vil være egnet til et bestemt formål, at den ikke vil krænke tredjeparters rettigheder, at den vil være kompatibel med alle systemer, at det vil være sikkert, og at alle oplysninger, der gives, er nøjagtige. Vi giver ingen garanti for specifikke resultater fra brugen af vores service eller tjenester.
 • 17.2 Ingen del af denne hjemmeside er beregnet til at udgøre rådgivning, og indholdet af denne hjemmeside bør ikke stoles på, når der træffes beslutninger eller foretages nogen handling af nogen art.
 • 17.3 Ingen del af denne hjemmeside er beregnet til at udgøre et kontraktligt tilbud, der kan accepteres.
 • 17.4 Selvom vi gør en rimelig indsats for at sikre, at hjemmesiden er sikker og fri for fejl, vira og anden malware, rådes du kraftigt til at tage ansvar for din egen internetsikkerhed, dine personlige oplysninger og dine computere.

 

18. ÆNDRINGER AF FACILITETERNE OG DISSE VILKÅR OG BETINGELSER

Vi forbeholder os retten til at ændre hjemmesiden, dens indhold eller disse vilkår og betingelser til enhver tid. Du vil være bundet af eventuelle ændringer af vilkårene og betingelserne fra første gang, du bruger hjemmesiden efter ændringerne. Hvis vi er forpligtet til at foretage ændringer i disse vilkår og betingelser ved lov, vil disse ændringer automatisk gælde for alle ordrer, der i øjeblikket afventer, ud over eventuelle ordrer afgivet af dig i fremtiden.

 

19. HJEMMESIDENS TILGÆNGELIGHED

 • 19.1 Hjemmesiden leveres “som den er” og på en “som tilgængelig” basis. Vayuna bruger bedste praksis i branchen til at give en høj oppetid, inklusive en fejltolerant arkitektur hostet i cloud-servere. Vi giver ingen garanti for, at hjemmesiden eller faciliteterne vil være fri for defekter og/eller fejl, og vi yder ingen form for refusion for udfald. Vi giver ingen garantier (udtrykte eller underforståede) for egnethed til et bestemt formål, nøjagtighed af oplysninger, kompatibilitet og tilfredsstillende kvalitet.
 • 19.2 Vi påtager os intet ansvar for nogen afbrydelse eller manglende tilgængelighed af webstedet som følge af eksterne årsager, herunder, men ikke begrænset til, ISP udstyrsfejl, værtsudstyrsfejl, kommunikationsnetværksfejl, strømsvigt, naturbegivenheder, krigshandlinger eller juridiske begrænsninger og censur.

 

20. ANSVARSBEGRÆNSNING

 • 20.1 I det maksimale omfang tilladt af loven påtager vi os intet ansvar for direkte eller indirekte tab eller skader, forudsigelige eller på anden måde, herunder indirekte, følgeskader, specielle eller eksemplariske skader, der opstår som følge af brugen af hjemmesiden eller enhver information indeholdt deri. Du skal være opmærksom på, at du bruger hjemmesiden og dens indhold på egen risiko.
 • 20.2 Intet i disse vilkår og betingelser udelukker eller begrænser Vayunas ansvar for dødsfald eller personskade som følge af uagtsomhed eller svig fra Vayuna’s side.
 • 20.3 Intet i disse vilkår og betingelser udelukker eller begrænser Vayunas ansvar for direkte eller indirekte tab eller skader, der opstår som følge af den forkerte levering af tjenester eller på grund af tillid til ukorrekte oplysninger inkluderet på webstedet.
 • 20.4 I tilfælde af, at nogen af disse vilkår findes at være ulovlige, ugyldige eller på anden måde ikke kan håndhæves, skal dette vilkår anses for at være adskilt fra disse vilkår og betingelser og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende vilkår og betingelser. Dette vilkår gælder kun inden for jurisdiktioner, hvor et bestemt vilkår er ulovligt.

 

21. Ingen Afkald

I tilfælde af at en part i disse vilkår og betingelser undlader at udøve nogen rettighed eller afhjælpning indeholdt heri, skal dette ikke fortolkes som et afkald på denne ret eller afhjælpning.

 

22. TIDLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER

I tilfælde af konflikt mellem disse vilkår og betingelser og tidligere versioner heraf, gælder bestemmelserne i disse vilkår og betingelser, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

 

23. TREDJEPARTS RETTIGHEDER

Intet i disse vilkår og betingelser giver nogen rettigheder til nogen tredjepart. Aftalen oprettet i disse vilkår og betingelser er mellem dig og Vayuna.

 

24. KOMMUNIKATION

 • 24.1 Alle meddelelser/kommunikationer skal gives til os enten pr. post til vores adresse (se adressen ovenfor) eller via e-mail til hanne@vayuna.dk. En sådan meddelelse vil blive anset for modtaget 3 dage efter afsendelse, hvis den sendes med førsteklasses post, afsendelsesdagen, hvis e-mailen er modtaget i sin helhed på en hverdag og den næste hverdag, hvis e-mailen sendes i en weekend eller helligdag.
 • 24.2 Vi kan fra tid til anden, hvis du vælger at modtage den, sende dig information om vores produkter og/eller tjenester. Hvis du ikke ønsker at modtage sådanne oplysninger, skal du klikke på linket ‘Afmeld’ i enhver e-mail, som du modtager fra os.

 

25. LOV OG JURISDIKTION

Disse vilkår og betingelser og forholdet mellem dig og Vayuna skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark og Vayuna og du accepterer at underkaste dig den eksklusive jurisdiktion i Danmark.