en introduktion til

Yoga & mindfulness

vayunas tilgang til yoga & mindfulness coaching

yoga med vayuna

Yoga er mere end blot stræk.
Det er bevægelse, vejrtrækningsøvelser, meditation, ro, bevidsthed, disciplin og kontrol.
Det er en livsstil som;

Hanne er en meget behagelig og absolut kompetent underviser - hun guider os igennem på en blid facon. Jeg er meget tryg og tilfreds og min krop nyder opmærksomheden. Tak for yoga og Hanne!

Åndedrættet et vigtigt element i mine yogasessioner. Det støtter kroppen i bevægelse fra én stilling til den næste og hjælper i hver stilling med at finde stabilitet, ro og blødhed.

Åndedræt, meditation & afspænding

Derudover er der altid dedikeret tid til Pranayama (prana – livskraft og yama – kontrol). Det betyder at vejrtrækningen får fuld fokus nogle minutter af hver yogasession. Konkrete åndedrætsøvelser hjælper med at øge bevidstheden om dit åndedræt, og hvorledes det kan optimeres til gavn for både fysiske og mentale processer.

Meditation og afspænding er ligeledes elementer som altid indgår i yogasessionerne. Det er væsentligt for at skabe ro og fokus og kroppen med at få ro til at fordøje yogatræningen ved afslutningen af en session. Derudover har det en generelt afstressende effekt, det træner evnen til at mærke din krop, observere og være til stede i nuet.

Forskellige yogastile, forskellige effekter

Jeg er uddannet i og underviser forskellige yogastile og tilpasser og sammensætter dem efter deltagerne og formålet, så man får den bedst mulige oplevelse og effekt ud af sessionerne.

Hatha / Vinyasa yoga

I Vinyasa/hatha yoga arbejder vi med både styrke, smidighed og fleksibilitet. Der er et naturligt flow mellem stillingerne, som styres af åndedrættet.
Jeg er tilhænger af at holde stillingerne lidt længere end ved det klassiske Vinyasa flow, så det er muligt at nå at finde et stabilt og roligt fundament i hver stilling. Det giver tid til at arbejde med vejrtrækningen, lave små justeringer af kroppen og mærke forskellene på selv små tilpasninger, inden næste stilling indtages.

restorativ yoga

I restorativ yoga er du fuldkommen i ro og arbejder med at afstresse nervesystemet.
Sessionen foregår med helt blide yoga stillinger, hvor kroppen understøttes af pøller, tæpper og blokke, så den får mulighed for at give slip på dybtliggende spændinger og restituere.
Restorativ yoga kan ses som en form for aktiv afslapning, hvor kroppen får præcis den rette fysiske og mentale stimulering, som gør det muligt at komme ind i en dyb afslappet tilstand. Stillingerne holdes i længere tid, så du kan nå at falde ned i en følelse af dyb ro. Restorativ yoga virke meget healende. 
Udover blide stræk byder timen også på meditative øvelser og en afsluttende afspænding. 

Yin yoga

I yin yoga holdes de enkelte stillinger i relativt lang tid – 3-10 minutter – mens der arbejdes med åndedrættet og med at give slip på spændinger og skabe blødhed. Yin yoga kommer i dybden og arbejder med at smidiggøre led og bindevæv. Derudover kan det virke meget meditativt, at timen forløber så roligt og stillingerne holdes så forholdsvis lang tid.

Yoga er at opnå balance –
i dig selv og med verden omkring dig.

mindfulness coaching

Med Mindfulness Coaching kan du få værktøjerne til at nå dine mål og skabe øget livsglæde. Mindfulness bygger på de samme principper som yogafilosofien og derfor går de 2 discipliner så godt hånd i hånd.

Et stærkt mindset

At arbejde med mindfulness handler om at implementere et mindset, som dig i stand til at håndtere alle udfordringer, du møder gennem livet og få det mest mulige ud af dit liv.

Nogle af nøgleordene i mindfulness coaching er ‘ydmyghed, objektivitet og accept’. De danner rammen om den tilgang til livet, som vi fokuserer på at indarbejde. Det lyder måske lidt svært. Men faktisk kan det være forholdsvis simpelt. Når det indarbejdes med de rette værktøjer og øvelser, kan det stille og roligt bliver en naturlig adfærd, der gør os i stand til at slippe negative mønster og tanker der dræner og der med give fokus til mere af alt det gode i livet. 

Med mindfulness værktøjer lærer du at at blive mere bevidst om dine tanker, følelser og omgivelser og bedre til at være til stede og fokuseret i nuet. Slippe bekymringer om fortid og fremtid – og dermed leve livet fuldt ud.